"Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success"
(Henry Ford)

Về chúng tôi

Thành lập từ năm 2005, cùng với kiến ​​thức sâu rộng về văn hóa Việt Nam và phong tục địa phương cũng như mối quan hệ chặt chẽ với cấp Chính phủ và kỹ năng chuyên môn hơn 15 năm, DRI đã đóng góp thành công vào sự phát triển quan hệ kinh doanh cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tác

Scroll to Top