Các sản phẩm khác

DRI đã và đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua bán hai chiều cho nhiều loại sản phẩm khác như bàn ghế tre, sản phẩm gia dụng bằng tre… .cho các khách hàng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Scroll to Top