Găng tay y tế

DRI đã thành công kết nối giao thương giữa khách hàng tại Mỹ và Nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam để xuất khẩu và phân phối găng tay y tế tại thị trường Mỹ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top