Hệ thống dự báo quá nhiệt Rotemp

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thị trường viễn thông tại thị trường Việt Nam, DRI đã giúp ADAR Smart Thermal Solutions tiến hành nghiên cứu thị trường cho phần mềm Rotemp – một phần mềm được tích hợp trí tuệ nhân tạo để giúp ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt tại các trạm không người trực. Nhờ có báo cáo nghiên cứu thị trường của DRI, ADAR đã có các quyến định đúng đắn trong chiến dịch tiếp cận thị trường Việt Nam.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top