Hệ thống tưới nhỏ giọt N-Drip

Với kinh nghiệm quản lý, giám sát và điều phối nhiều dự án, DRI đã cung cấp cho N-Drip từng bước tiếp cận thị trường Việt Nam, từ nghiên cứu thị trường đến tiếp cận khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Việt Nam để giới thiệu hệ thống tưới N-Drip.
Ngoài ra, DRI cũng góp phần vào việc vận hành ổn định hệ thống N-Drip trong mô hình trồng khoai tây của PepsiCo tại miền Bắc Việt Nam vào năm 2021 với kết quả thử nghiệm:
• Sản lượng (4,000m2/tấn): tăng 48%
• Nước tưới (4,000m2/m3): giảm 62%
• Hiệu quả sử dung nước: 288% dựa trên sản lượng và lượng nước sử dụng.
Tại Miền Nam, Pepsico đã cung cấp bản vẽ thiết kế, phương án triển khai, tư vấn quy trình cũng như hiệu quả khi áp dụng NDrip. Đội ngũ DRI sẽ tiếp tục đồng hành cùng NDrip trong việc giám sát, vận hành và quản lý dự án của Pepsico tại miền Nam.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top