Nuga Nuga: Sản phẩm cho trẻ em

Tổng quan và phân tích chuyên sâu của DRI đã hỗ trợ Nuga Nuga đưa ra các quyết định liên quan đến việc thâm nhập thị trường Việt Nam. Với báo cáo nghiên cứu thị trường này, công ty cũng tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và nhân lực khi đánh giá thị trường hoàn toàn mới này.
Để hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, DRI đã thực hiện một báo cáo nghiên cứu thị trường về các sản phẩm dành cho trẻ em như túi xách, thảm chơi, giày vải, túi đồ chơi, khăn mặt cho công ty Nuga Nuga Israel.
Khám phá tiềm năng và sự cần thiết của các sản phẩm này trước khi một công ty nước ngoài thâm nhập vào một thị trường đa dạng và cạnh tranh với các đối thủ lâu đời.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top