Quản lý dự án

Các dự án là một nỗ lực tạm thời để tạo ra giá trị thông qua một sản phẩm, dịch vụ. Các dự án luôn có khởi đầu và kết thúc. Mỗi dự án là duy nhất và khác với các hoạt động thông thường – các hoạt động đang diễn ra của một tổ chức – bởi vì các dự án sẽ đi đến kết thúc sau khi đạt được mục tiêu. Do đó, nhân sự cần thiết cho mỗi dự án cần phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau, nghĩa là sẽ cần tuyển dụng các nhân viên khác cho dự án.

Do vậy, mở văn phòng để quản lý một dự án cụ thể và cử nhân viên của bạn đến làm việc chỉ cho một dự án có thể rất tốn kém, đặc biệt là đối với những dự án ở nước ngoài. Trong trường hợp này, thuê dịch vụ quản lý dự án được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm là một lựa chọn thông minh.

DRI cung cấp một loạt các dịch vụ quản lý dự án bao gồm quản lý xây dựng, đại diện khách hàng, giám sát, dịch vụ mua sắm, lập kế hoạch, giám sát, v.v. Các dịch vụ của chúng tôi rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh theo các yêu cầu khác nhau của các dự án trong mọi lĩnh vực kinh doanh

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top