Sản phẩm truyền video trực tiếp Telicomm

Với mong muốn tiếp cận thị trường camera 3G/4G tại Việt Nam, Telicomm đã tin tưởng sử dụng dịch vụ nghiên cứu thị trường của DRI. Với kết quả nghiên cứu thị trường được cung cấp bởi chúng tôi, Telicomm đã có những bước đi đúng đắn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top